Bestyrelsen


Formand og undervisningsansvarlig:

Kristina Møller Radik
Mobilnr. 20 16 65 50
E-mail: srrklub@gmail.com 

Næstformand:

Henrik Andresen
Mobilnr. 21 47 73 26
E-mail: hea@agrocura.dk

Kasserer: 

Rane Kjer Møller
Mobilnr. 20 33 72 34
E-mail: srrkassere@gmail.com

Sekretær:

        Helene Westermann Busch
        Mobilnr. 25 54 15 44
        E-mail: westermann2901@hotmail.com

        
Medlem og elevhestansvarlig:

Eva Daugaard
Mobilnr. 40 97 85 34
E-mail: srrundervisning@gmail.com

 

Suppleant og staldansvarlig:

Lotte Borchers Petersen
Mobilnr. 40 63 14 78
E-mail: lotte.borchers@hotmail.com

 

Suppleant og stald- og elevhestansvarlig:

Hanne Westergaard Klidsbjerg
Mobilnr. 28 92 62 07
E-mail: hannewestergaardhansen@gmail.com

 

Sydjysk Rideklub Rødekro, Lunderupmarkvej 22, 6230 Rødekro
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk